choroby alergiczne

Rola probiotyków w chorobach alergicznych

Publikacje , ,

Celem pracy była ocena skuteczności probiotykoterapii w zapobieganiu, leczeniu oraz łagodzeniu objawów chorób alergicznych. Częstość ich występowania we współczesnym świecie wzrasta, a wpływ na to ma w główniej mierze higienizacja życia oraz zanieczyszczenie środowiska. Podstawę alergii stanowi zakłócony mechanizm immunologiczny, prowadzący do zaburzenia równowagi stosunku limfocytów Th1/Th2. Wpływ bakterii jelitowych na kształtowanie odpowiedzi immunologicznej stał się podstawą licznych badań nad probiotykami i ich korzystnym wpływem na układ odpornościowy organizmu. Probiotyki stanowią skuteczną opcję terapeutyczną i profilaktyczną u pacjentów alergicznych. Jednak ich skuteczność w prewencji choroby jest wyższa aniżeli w łagodzeniu
już istniejących objawów.

Rola probiotyków w chorobach alergicznych


 • Instytut Mikroekologii
  ul. Sielska 10
  60-129 Poznań

  tel.: 61 862 63 15
  fax.: 61 862 63 35
  infolinia M2-PK: 061 862 63 35