aktywność metaboliczna

Flora jelitowa – Mikroorganizmy jelitowe człowieka i ich aktywność

Publikacje , , , ,

Sprawnie funkcjonujący ekosystem jelitowy (flora jelitowa) odgrywa istotną rolę w zachowaniu zdrowia. Prawidłowy skład jakościowy i ilościowy bakterii jelitowych stymuluje układ immunologiczny człowieka, zapewnia ochronę przed drobnoustrojami patogennymi oraz sprzyja zachowaniu bariery jelitowej. Czynniki zaburzające homeostazę tego układu, takie jak: leki, stres, niewłaściwa dieta, mogą powodować nadmierny rozwój bakterii potencjalnie chorobotwórczych czy biorących udział w tkance
rogenezie. W pracy przedstawiono aktualny stan wiedzy o roli bakterii jelitowych oraz ich aktywności metabolicznej.

Uwarunkowania wskazują na niemożność ścisłego ustalenia, jakie mikroorganizmy i w jakiej liczbie powinny występować w jelitach człowieka i jaki „wzór” mikroorganizmów jest korzystny lub niekorzystny dla zdrowia. W dalszym ciągu nie ma w pełni wiarygodnych metod badania zespołu mikroorganizmów jelitowych. Dla dalszego rozwoju stosowanych technologii i metod, które odpowiedziałyby na wiele pytań leżących u podstaw zdrowia i chorób przewodu pokarmowego człowieka, konieczne jest zrozumienie, co kształtuje ekosystem jelitowy. Jak istotne są interakcje między różnymi mikroorganizmami, mikroorganizmami a gospodarzem, a także jak ich aktywność enzymatyczna może wpłynąć na organizm człowieka. Jak dieta, wiek, schorzenia i stosowane chemioterapeutyki warunkują zróżnicowanie
zespołu mikroflory jelitowej poszczególnych ludzi.

Poznanie i wyjaśnienie biologicznych mechanizmów warunkujących prawidłowe funkcjonowanie zespołu mikroorganizmów jelitowych być może pozwoli w przyszłości na poszerzenie stanu wiedzy w tym zakresie.

Mikroorganizmy jelitowe człowieka i ich aktywność


 • Instytut Mikroekologii
  ul. Sielska 10
  60-129 Poznań

  tel.: 61 862 63 15
  fax.: 61 862 63 35
  infolinia M2-PK: 061 862 63 35