Mikroflora jelitowa

Mikroflora jelitowa jest względnie stabilna i w niewielkim stopniu ulega wpływom egzo- i endogennym. Gdy jednak czynniki szkodliwe działają na jelito przez dłuższy czas lub działanie wielu czynników sumuje się, to środowisko jelita może ulec zmianie. Pojawiają się zmiany w liczbie bakterii, w składzie bakteryjnym i zaburzenia przemiany materii drobnoustrojów.

Na 400 m2 powierzchni błony śluzowej jelita znajduje się ok. 100 bilionów drobnoustrojów.

Uważa się, że jest około 500 gatunków flory jelitowej, z czego szacuje się, że 40% nie zostało jeszcze poznanych. Poszczególne odcinki przewodu pokarmowego zasiedlone są przez swoiste kolonie bakteryjne, różny jest skład gatunkowy i liczba drobnoustrojów.

Nieprawidłowy skład mikroflory jelitowej może być przyczyną pojawienia się przewlekłych stanów zapalnych. Dzięki badaniu KyberKompakt możliwe jest ilościowe i jakościowe oznaczenie bakterii i grzybów w przewodzie pokarmowym odpowiedzialnych za sprawne funkcjonowanie układu immunologicznego.

Przyczynami zaburzeń mikro-środowiska jelitowego mogą być:
 • długotrwałe nieprawidłowe odżywianie;
 • toksyny, np.: ołów, kadm, rtęć;
 • czynniki stresowe;
 • czynniki jatrogenne: antybiotyki, sulfonamidy;
 • sterydy, leki immunosupresyjne;
 • preparaty antykoncepcyjne;
 • radioterapia;
 • nadużywanie leków przeczyszczających;
 • choroby jelit: infekcje, zaburzenia;
 • motoryki, zaparcia, colitis ulcerosa;
 • choroba Leśniowskiego-Crohna;
 • zespół jelita drażliwego;
 • alergie i nietolerancje pokarmowe.
Zaburzenia flory bakteryjnej mają negatywny wpływ na barierę mikrobiologiczną, a pośrednio na cały układ immunologiczny. W konsekwencji mogą one pośrednio lub bezpośrednio wywoływać różne choroby wynikające z defektów immunologicznych, np.:

Choroby alergiczne: ryzyko chorób alergicznych dotyczy dzieci, które w wieku niemowlęcym często otrzymywały antybiotyki, wcześniaków i noworodków urodzonych przez cesarskie cięcie, a także dzieci wychowywanych w warunkach przesadnej higieny. Przyczyną tego jest niedostateczne zasiedlenie błon śluzowych fizjologicznymi szczepami bakteryjnymi i wynikający z tego zbyt słaby efekt treningu immunologicznego układu immunologicznego śluzówek jelita. Ponadto występuje u nich zwiększona przepuszczalność błony śluzowej prowadząca do nadmiernego przenikania antygenów do wnętrza organizmu i tym samym do przeciążenia układu immunologicznego.

Nawracające infekcje: Gdy ochrona śluzówek przed bakteriami (sIgA) jest niewystarczająca lub gdy bariera mikrobiologiczna jest nieefektywna, wówczas łatwo dochodzi do kolonizacji błon śluzowych przez mikroorganizmy patogenne. Skutkiem są grzybice i przewlekle nawracające infekcje dróg oddechowych, dróg moczowych i przewodu pokarmowego.

Czynnościowe choroby jelit: U pacjentów z zespołem jelita drażliwego występują zaburzenia ukrwienia i motoryki jelita, pozostające w związku z niedoborem krótkołańcuchowych kwasów tłuszczowych będących produktem przemiany materii pałeczek kwasu mlekowego. Tak więc występowanie zaburzeń mikroflory jelitowej w tym schorzeniu jest wielce prawdopodobne.

Przewlekłe choroby zapalne jelit: Obok innych czynników patogennych, w przewlekłych chorobach zapalnych jelit rozważa się również rolę zakażeń bakteryjnych i wirusowych. Nie można wykluczyć, że jedną z przyczyn mogą być składniki fizjologicznej flory jelitowej. Ponadto istnieją dane, z których wynika, iż pacjenci z chorobami zapalnymi jelit częściej w dzieciństwie przechodzili zakażenia dróg oddechowych oraz zapaleń żołądka i jelit i z tych powodów przyjmowali często antybiotyki.

Dzięki nowoczesnej diagnostyce KyberKompakt możliwe jest ilościowe i jakościowe oznaczenie bakterii i grzybów zasiedlających jelito.
Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress
Menu